هزار و یک شب

مزخرفترین کارهای زندگیم رو همینجا انجام میدم، غر زدن به درو دیوار، دلتنگی واسه ی بی ارزشترین اتفاقات، و در کل هر چی از دهنم در بیاد به هر کی که دوست داشته باشم میگم.

تیر 90
1 پست
اسفند 86
1 پست